Pobierz Formularz reklamacji towaru

 

Zakład Handlowo-Produkcyjny „KOBAX” – Krzysztof Pająk

Zebrzydowice 289a

34-130 Zebrzydowice

BDO 000002606

email: biuro@calvarianum.eu

tel.: +48 534241410

………………………………, dnia ……………….

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) …………………………………………………………………………
Adres konsumenta (-ów) …………………………………………………………………………

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………………………….. towar:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. jest niezgodny z umową.

 

Niezgodność towaru z umową polega na:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Niezgodność towaru z umową została stwierdzona w dniu …………………………………………….. .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 43d ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta*)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta*)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………………………. (słownie: ………………………………………………………………………………………………) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………………………………… / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta*)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………………………………………………… / przekazem pocztowym na mój adrese na podstawie art. 43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *

 

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:

◯ Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

◯ Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

 

Z poważaniem

 

……………………………….

 

* niepotrzebne skreślić

Shopping Cart
Scroll to Top