Pobierz Formularz reklamacji usługi

 

Zakład Handlowo-Produkcyjny „KOBAX” – Krzysztof Pająk

Zebrzydowice 289a

34-130 Zebrzydowice

email: biuro@calvarianum.eu

tel.: +48 534241410

………………………………, dnia ……………….

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) …………………………………………………………………………
Adres konsumenta (-ów) …………………………………………………………………………

 

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych *) przez Sprzedawcę w ramach Sklepu składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Opis problemu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Z poważaniem

 

……………………………….

 

* niepotrzebne skreślić
Shopping Cart
Scroll to Top