Pobierz Formularz reklamacji treści cyfrowej

 

Zakład Handlowo-Produkcyjny „KOBAX” – Krzysztof Pająk

Zebrzydowice 289a

34-130 Zebrzydowice

email: biuro@calvarianum.eu

tel.: +48 534241410

…………………………., dnia ……………………………………………

 

Imię i nazwisko Klienta(-ów): ………………………………………………………………..
Adres Klienta (-ów) ………………………………………………………………..

 

Reklamacja treści cyfrowych


Niniejszym zawiadamiam, iż zamówiona przeze mnie w dniu ………………………………………………………………………….

 

Treść cyfrowa:  ………………………………………………………………………………………………………………….. jest niezgodna z umową.

Niezgodność treści cyfrowej z umową polega na:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Niezgodność treści cyfrowej z umową została stwierdzona w dniu …………………………………………….. .

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta żądam: 

  • Doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z Umową art. 43m ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę …………………………… (słownie: …………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………………………….. / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie  art.43m ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny treści cyfrowej na konto ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….. / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie  art.43m ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *


Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy o dostarczenie treści cyfrowej bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:

 

Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

 

Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej. 

 

Z poważaniem

 

………………………………. 

* niepotrzebne skreślić

Shopping Cart
Scroll to Top