Czym jest testament i jak go napisać?

Testament jest dokumentem prawnym zawierającym instrukcje dotyczące rozporządzania majątkiem danej osoby po jej śmierci. Dzięki temu można poinformować bliskich o swojej ostatniej woli. Testament pomaga określić, jak ma być podzielony majątek, tj. pieniądze, nieruchomości, ziemia, aktywa, po naszej śmierci. Czym dokładnie jest testament, jakie są jego rodzaje i jak go sporządzić krok po kroku?

Testament – definicja

Testament jest jednostronną czynnością prawną, gdzie testator osobiście i przy zachowaniu odpowiedniej formy dokonuje rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Spadkodawca w każdej chwili może odwołać cały testament bądź jego poszczególne postanowienia. Taki dokument może sporządzić każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona. Testament można sporządzić w obecności notariusza pisemnie lub ustnie przed określonym urzędem w obecności świadków i urzędnika.

Dlaczego warto sporządzić testament?

Testament to skuteczny sposób na to, aby zadbać o przyszłość swojego majątku oraz ułatwić bliskim osobom proces dziedziczenia. Dzięki temu nikt nie będzie miał wątpliwości co do podziału dóbr majątkowych, co znacznie ułatwia sprawę. Dlaczego warto sporządzić testament?

 • Rozporządzenie majątkiem – testament pozwala określić, jakim osobom mają zostać przekazane posiadane przez nas dobra, takie jak nieruchomości, pieniądze czy inne aktywa. Dzięki temu usprawniamy i znacznie ułatwiamy proces dziedziczenia bliskim osobom.
 • Zabezpieczenie bliskich – testament daje możliwość zabezpieczenia finansowego bliskich osób, takich jak partner życiowy, dzieci, krewni, przyjaciele.
 • Uniknięcie sporów rodzinnych – sporządzenie testamentu to bardzo dobry sposób na to, aby uniknąć sporów i nieporozumień dotyczących dziedziczenia. Dzięki takiemu dokumentowi nikt bezpodstawnie nie będzie rościł prawa do Twojego majątku. W tej sytuacji nie ma pola do dyskusji i nieporozumień, po prostu wola zmarłego zostaje uszanowana.
 • Wyrażenie osobistych życzeń – w testamencie można zabezpieczyć finansowo najbliższych, a także wyrazić swoje osobiste życzenia w zakresie pochówku, opieki nad zwierzętami czy innych ważnych dla nas kwestii.
 • Zminimalizowanie podatków dziedziczenia – gdy w odpowiedni sposób sporządzimy testament, będziemy mogli zminimalizować obciążenia podatkowe związane z dziedziczeniem.

Rodzaje testamentów

Nie każdy testament ma taką samą formę i jest sporządzany w ten sam sposób. To bardzo osobista kwestia, dlatego mamy dużą dowolność co do tego, w jaki sposób wyrazimy swoją ostatnią wolę w zakresie rozporządzania majątkiem po naszej śmierci. Są różne rodzaje testamentów, z których można skorzystać w zależności od upodobań, ale także sytuacji życiowej. Oto najczęściej wybierane rodzaje testamentów:

 • Testament własnoręczny – jest to najbardziej powszechny rodzaj testamentu. W tym wypadku wyrażamy swoje życzenia co do dziedziczenia majątku w formie pisemnej. Taki dokument może być sporządzony samodzielnie, własnoręcznie w formie listu, choć zaleca się skorzystanie z pomocy prawnika, aby upewnić się, że spełnia on wszystkie wymagania prawne. Dzięki temu będziemy w stanie upewnić się, czy testament jest ważny.
 • Testament notarialny – taki dokument jest sporządzany w obecności notariusza. Mimo że jest to dosyć kosztowne rozwiązanie, to w tym wypadku mamy większą pewność co do zgodności dokumentu z prawem. Notariusz może również świadczyć o naszej zdolności psychicznej w trakcie sporządzania dokumentu. Dzięki temu można będzie uniknąć późniejszych sporów.
 • Testament ustny – testament ustny to szczególny rodzaj testamentu, w tym wypadku wypowiadamy swoje życzenia co do rozporządzania majątkiem przed świadkami. Testament ustny powinien być wypowiedziany przy świadkach i urzędniku. Z takiej formy testamentu można skorzystać, jeśli zachodzą szczególne okoliczności, na przykład jeśli zachowanie zwykłej formy testamentu nie jest możliwe lub bardzo utrudnione.
 • Testament wspólny dla małżonków – małżonkowie mogą zdecydować się na wspólne sformułowanie testamentu, w którym określają, jak mają być podzielone ich wspólne aktywa po śmierci jednego z nich.

Jak napisać testament? – krok po kroku

Jeśli zastanawiasz się nad tym, jak napisać testament, musisz wiedzieć, że masz sporo możliwości. Taki dokument może mieć formę listu lub oficjalnego pisma, w tym wypadku dużo zależy do Ciebie.

1. Określ majątek

Pierwszym ważnym krokiem podczas pisania testamentu jest sprecyzowanie, jakie aktywa chcesz przekazać oraz jakie zobowiązania mogą występować. Określ swój majątek, aby nie było wątpliwości co do tego, jakie części majątku oddajesz danej osobie.

2. Wybierz rodzaj testamentu

Wybierz rodzaj testamentu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i sytuacji życiowej. Może być to testament ustny, napisany własnoręcznie, notarialny, wspólnie z małżonkiem.

3. Określ beneficjentów

W testamencie musisz wskazać konkretne osoby lub instytucje, które mają dziedziczyć poszczególne elementy Twojego majątku. Najlepiej wymienić poszczególne osoby z imienia i nazwiska, warto umieścić także ich numer pesel lub nr dowodu osobistego.

4. Egzekwowanie testamentu

Podczas tworzenia testamentu bardzo ważną kwestią jest także wybór osoby, która będzie odpowiedzialna za egzekwowanie postanowień testamentu. Może być to przyjaciel, krewny, dziecko, notariusz lub prawnik.

5. Określ warunki dziedziczenia

Być może masz jakieś szczególne życzenia co do warunków dotyczących dziedziczenia, warto zawrzeć je w dokumencie. Może być to na przykład sposób Twojego pochówku, ukończenie studiów przez dziecko czy inny warunek, na którym Ci zależy.

6. Wskaż opiekuna dla niepełnoletnich dzieci

Jeśli masz niepełnoletnie dzieci, określ, kto będzie ich opiekunem po Twojej śmierci.

7. Rozważ potrzebę zabezpieczenia przed roszczeniami

Gdy masz obawę, że osoby, których nie uwzględnisz w testamencie, będą mieć roszczenia, musisz zabezpieczyć dokument za pomocą klauzul zabezpieczających. W tym celu skonsultuj się z prawnikiem.

8. Podpisz testamentu w obecności świadków

Pamiętaj, aby podpisać testament w obecności świadków. Aby mieć pewność, że dokument będzie ważny, skonsultuj się z prawnikiem, który udzieli Ci niezbędnych informacji.

9. Zdeponuj dokument

Zdeponuj testament w bezpiecznym miejscu. Możesz zostawić dokument u notariusza lub w skrzynce depozytowej w banku. Ważne jest to, aby testament nie wpadł w niepowołane ręce.

Jak napisać testament w domu?

Chociaż testament napisany i potwierdzony przez notariusza jest najlepszym rozwiązanie, niekiedy bywa tak, że nie możemy sporządzić takiego dokumentu w porozumieniu ze specjalistą. W tym wypadku można zdecydować się na napisanie swojej ostatniej woli własnoręcznie. Jak napisać testament w domu? Bez względu na to, czy dokument jest sporządzony u notariusza, czy w domu, musi spełniać wymogi formalne. Jeśli będzie miał błędy, niestety bardzo łatwo można będzie go podważyć. Jak więc napisać testament w domu, aby był ważny? Elementy, które musi zawierać taki dokument, to:

 • wskazanie spadkobierców,
 • określenie udziału spadkowego przez spadkobierców,
 • wydziedziczenie określonych osób (z podaniem przyczyny),
 • powołanie wykonawcy testamentu,
 • data i czytelny podpis.

Testament może być sporządzony za pomocą dowolnego narzędzia pisarskiego, na dowolnym materiale. Estetyka dokumentu nie jest istotna, ważne jest to, aby zawierał odpowiednie informacje, był napisany ręcznie i podpisany przez spadkodawcę, testament musi zawierać indywidualne cechy pisma testatora.

Shopping Cart
Scroll to Top