Wyrejestrowanie auta po śmierci

Wyrejestrowanie samochodu po śmierci właściciela jest ważnym krokiem, który należy podjąć, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów i kosztów. Proces ten nie jest skomplikowany, wymaga jednak sporych nakładów czasu. Warto wiedzieć, jak przeprowadzić go w sposób prawidłowy. 

Do kogo należy samochód po śmierci jego właściciela?

Przede wszystkim należy pamiętać, że wyrejestrowanie samochodu po śmierci właściciela jest obowiązkiem spadkobierców. Oznacza to, że osoby dziedziczące auto muszą zająć się tą sprawą. Mogą być to spadkobiercy testamentowi lub urzędowi. Bez względu na sposób dziedziczenia prawo do spadku musi być potwierdzone przez notariusza lub sąd, dlatego pierwszym krokiem będzie złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania spadkowego. Z aktem notarialnym lub wyrokiem sądu można dowolnie dysponować pojazdem, tj. wyrejestrować, przerejestrować go, sprzedać lub użytkować.

Wyrejestrowanie samochodu po śmierci właściciela

Wyrejestrowanie samochodu po śmierci właściciela zazwyczaj wykonuje się w przypadku, gdy dany pojazd nie nadaje się do użytku ze względu na stan techniczny. Niestety wcale nie jest to takie łatwe, jak mogłoby się wydawać, gdyż trzeba dopełnić sporo formalności. Musimy pamiętać, że wyrejestrowania samochodu może dokonać wyłącznie jego właściciel. 

W celu wyrejestrowania samochodu należy przekazać go do punktu przyjmującego pojazdy do złomowania czy utylizacji, gdzie powinniśmy uzyskać stosowne zaświadczenie. 

Po zdemontowaniu samochodu otrzymamy następujące dokumenty:

 • unieważnienie karty pojazdu (jeżeli pojazd kartę posiadał),
 • unieważnienie tablic rejestracyjnych,
 • zaświadczenie o przyjęciu auta do stacji demontażu,
 • unieważnienie dowodu rejestracyjnego. 

Pierwszym krokiem, który należy podjąć po śmierci właściciela samochodu, jest zgłoszenie tego faktu do właściwego urzędu, tj. starostwa powiatowego lub wydziału komunikacji. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające śmierć właściciela, czyli akt zgonu, a także dowód osobisty zmarłego. Do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu trzeba dołączyć zaświadczenie o demontażu. Należy to zrobić w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów potwierdzających złomowanie samochodu. Na wizytę w Wydziale Komunikacji trzeba wziąć ze sobą tablice rejestracyjne pojazdu. Dopiero wtedy samochód oficjalnie zostaje wyrejestrowany i można poinformować o tym firmę ubezpieczeniową. 

Dokumenty niezbędne do wyrejestrowania samochodu

Aby wyrejestrować samochód, trzeba mieć następujące dokumenty:

 • odręcznie wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (można go pobrać w urzędzie lub wydrukować ze strony internetowej urzędu);
 • dokument potwierdzający tożsamość;
 • dowód wpłaty w wysokości 10 zł;
 • w przypadku współwłasności wymagana jest obecność współwłaściciela pojazdu lub udzielone przez niego pełnomocnictwo.

W przypadku wyrejestrowania samochodu po śmierci właściciela warto skonsultować się z Urzędem Komunikacji, aby uzyskać informacje na temat konkretnych dokumentów i procedur, które należy zastosować w danym przypadku. Ważne jest, aby wszystkie formalności związane z wyrejestrowaniem pojazdu zostały wykonane w sposób prawidłowy, dzięki temu będziemy mogli uniknąć ewentualnych kłopotów związanych z nieuregulowanymi sprawami związanymi z pojazdem. 

Jak wygląda przerejestrowanie samochodu po zmarłej osobie?

Przerejestrowanie samochodu po zmarłej osobie to procedura, którą należy wykonać w przypadku, gdy chcemy nadal korzystać z danego pojazdu. W tym celu trzeba udać się do Wydziału Komunikacji wraz z odpowiednim wnioskiem. Po przeprowadzeniu weryfikacji danych urząd wydaje nowy dowód rejestracyjny.

Dokumenty niezbędne do przerejestrowania samochodu to:

 • wypełniony wniosek o rejestracji;
 • dokument potwierdzający tożsamość;
 • dowód własności samochodu;
 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 • karta pojazdu, jeśli taka była wystawiona.

Przerejestrowanie samochodu po zmarłej osobie teoretycznie jest proste i nie wymaga dopełniania wielu formalności w urzędzie. Warto jednak dowiedzieć się, jakie dokumenty będą niezbędne, aby przejść przez cały proces bez żadnych komplikacji. Najlepiej skontaktować się z odpowiednim urzędem w celu uzyskania informacji o tym, jak wygląda proces przerejestrowania samochodu, ponieważ wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od konkretnego urzędu.

Darowizna pojazdu po śmierci właściciela

Umowa darowizny samochodu to bezpłatne przekazanie własności pojazdu innej osobie. Taki dokument można sporządzić odręcznie, tak więc nie jest potrzebna wizyta u notariusza. Istotne jest jednak to, aby umowa zawierała konkretne zapisy. Darowizna pojazdu po śmierci właściciela może być wykonana na rzecz członka rodziny, a także osoby niespokrewnionej. 

Umowa darowizny samochodu 

Umowa darowizny samochodu powinna zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia umowy;
 • oznaczenie stron;
 • stopień pokrewieństwa;
 • dane obydwu stron (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu);
 • przedmiot darowizny (w przypadku samochodu będzie to marka, rok produkcji, VIN, nr rejestracyjny, nr silnika);
 • wartość samochodu;
 • datę przekazania darowizny;
 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności pojazdu;
 • oświadczenie darczyńcy o darowaniu samochodu lub jego części;
 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny samochodu lub jego części;
 • podpisy darczyńcy i obdarowanego.

Wzór umowy darowizny można pobrać i wydrukować ze strony internetowej urzędu. Najważniejsze jest to, aby skompletować wszystkie niezbędne dokumenty oraz zawrzeć w umowie odpowiednie zapisy. Trzeba określić warunki przekazania pojazdu, na przykład przekazanie samochodu w stanie nienaruszonym, bez dodatkowych kosztów dla obdarowanej osoby lub z określonymi ograniczeniami co do użytkowania pojazdu. Warunki te powinny być dokładnie opisane w umowie, aby uniknąć nieporozumień. W umowie darowizny samochodu musi być określona data i miejsce sporządzenia dokumentu, a także podpis obydwu stron. Dokument ten powinien być podpisany w obecności dwóch świadków, którzy również muszą złożyć swoje podpisy. 

Shopping Cart
Scroll to Top