Zasiłek pogrzebowy – ile wynosi i jak go uzyskać?

Śmierć bliskiej osoby to czas pełen żalu i bólu, który często towarzyszy trudnym decyzjom w zakresie organizacji pogrzebu. W tych chwilach niezbędna jest pomoc najbliższych, można także liczyć na wsparcie finansowe od państwa. Czym jest zasiłek pogrzebowy, komu przysługuje, jak można go uzyskać? W końcu ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem społecznym, które jest wypłacane przez instytucję państwową. Stanowi on istotną pomoc w pokryciu kosztów związanych z organizacją pogrzebu, które mogą być dla wielu osób znaczącym wydatkiem. Zasiłek pogrzebowy ma na celu odciążenie finansowe rodziny i umożliwienie godnego pożegnania zmarłego. Istnieją określone warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy. Zwykle jest to termin składania wniosku, odpowiednie dokumenty i kwalifikacje. Zasiłek pogrzebowy z ZUS jest wypłacany wszystkim osobom ubezpieczonym. Rolnicy mogą ubiegać się o zasiłek pogrzebowy z KRUS wypłacany przezKasę Rolniczą Ubezpieczenia Społecznego.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje najbliższej rodzinie zmarłej osoby oraz osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym. Pieniądze na pokrycie pogrzebu są przyznawane jednak wyłącznie w przypadku śmierci osoby, która była ubezpieczona, a więc podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu. Na zasiłek pogrzebowy można liczyć także w przypadku, gdy osoba zmarła pobierała zasiłek macierzyński, chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne.

Zgodnie z polskim prawem uprawnieni do otrzymania zasiłku pogrzebowego to:

 • małżonek — jeśli zmarła osoba pozostawiła po sobie małżonka, to właśnie jemu przysługuje zasiłek pogrzebowy;
 • dzieci — jeśli zmarły miał dzieci, to zasiłek pogrzebowy przysługuje im wspólnie;
 • rodzice — jeśli zmarła osoba była samotnym rodzicem, zasiłek przysługuje jednemu z nich;
 • rodzeństwo — w przypadku braku małżonka, dzieci i rodziców, zasiłek pogrzebowy może być przyznany rodzeństwu zmarłego;
 • opiekunowie i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym — jeśli zmarła osoba nie miała małżonka, dzieci, rodziców ani rodzeństwa, zasiłek pogrzebowy może przysługiwać osobom, które pozostawały z nią we wspólnym gospodarstwie domowym lub pełniły funkcję opiekunów.

Ważne jest, aby osoby ubiegające się o zasiłek pogrzebowy spełniały określone wymagania i przedstawiały odpowiednie dokumenty potwierdzające ich status jako najbliższych krewnych lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym zmarłej osoby. Wysokość zasiłku pogrzebowego w Polsce może różnić się w zależności od sytuacji rodziny oraz aktualnych przepisów, które obowiązują w momencie składania wniosku.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile wynosi zasiłek pogrzebowy. Otóż członkowie rodziny mogą otrzymać 4 000 złotych bez względu na poniesione koszty. W niektórych przypadkach, jeśli zmarła osoba nie miała najbliższej rodziny lub osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, ceremonia pożegnalna może być zorganizowana przez obcą osobę lub instytucję typu dom pomocy społecznej, gminę, powiat czy pracodawcę – wówczas przysługuje im zasiłek do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 000 złotych.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, należy podjąć odpowiednie kroki i spełnić określone warunki. Oto procedura, jak uzyskać zasiłek pogrzebowy:

 • Zgromadzenie niezbędnych dokumentów — na początku należy zebrać wszystkie wymagane dokumenty. Do najważniejszych z nich zazwyczaj należą akt zgonu zmarłej osoby oraz dokumenty potwierdzające związek ubiegających się o zasiłek pogrzebowy zmarłej osoby (np. świadectwa urodzenia, świadectwo małżeństwa). Może być wymagane także zaświadczenie o wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Wypełnienie wniosku — następnie trzeba wypełnić specjalny wniosek o zasiłek pogrzebowy. Można pobrać go ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także osobiście, udając się do siedziby właściwej miejscowo jednostki ZUS lub KRUS. Wniosek należy wypełnić precyzyjnie, aby uniknąć ewentualnych opóźnień w jego rozpatrywaniu.
 • Termin składania wniosku — wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w określonym terminie, który zazwyczaj wynosi 12 miesięcy od daty zgonu osoby zmarłej. Należy pamiętać, że składanie wniosku po upływie tego terminu może skutkować utratą prawa do zasiłku.
 • Złożenie wniosku w odpowiednim miejscu — wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w najbliższym oddziale ZUS lub KRUS. Można to zrobić osobiście, pocztą lub za pośrednictwem platformy internetowej.
 • Ocena i rozpatrzenie wniosku — po złożeniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeanalizuje dokumenty i oceni, czy spełnione zostały wszystkie wymagane warunki. Oczekiwanie na zasiłek pogrzebowy może potrwać kilka tygodni.
 • Przyznanie zasiłku — w przypadku pozytywnej oceny wniosku zasiłek pogrzebowy zostanie przyznany. Środki zostaną wypłacone na wskazane konto bankowe wnioskodawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Kiedy złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w terminie do 12 miesięcy od daty śmierci bliskiej osoby. Oznacza to, że od momentu, w którym doszło do zgonu, wniosek trzeba złożyć w ciągu roku. Przekroczenie tego terminu może skutkować utratą prawa do zasiłku pogrzebowego. To termin ostateczny, po którym roszczenie się przedawnia. Oczywiście istnieją pewne wyjątki od tej zasady, takie jak późniejsze znalezienie lub zidentyfikowanie ciała osoby zmarłej, a także inne kwestie niezależne od wnioskodawcy.

Ważne jest to, aby najbliżsi zmarłej osoby pamiętali o złożeniu wniosku o zasiłek pogrzebowy w odpowiednim okresie. Dokument trzeba złożyć w najbliższym oddziale ZUS, KRUS lub za pośrednictwem platformy internetowej. Termin od momentu złożenia wniosku do wypłaty świadczenia może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności i obciążeń urzędu, ale instytucje państwowe zazwyczaj starają się jak najszybciej rozpatrzyć wniosek i dokonać wypłaty.

Zasiłek pogrzebowy stanowi ważne wsparcie dla rodzin po śmierci bliskiej osoby. Aby uzyskać to świadczenie, należy podjąć odpowiednie kroki, zgromadzić wymagane dokumenty i wypełnić oficjalny wniosek. Co ciekawe, kwota zasiłku pogrzebowego nie zmieniła się od ponad 8 lat.

Jakich formalności trzeba dopełnić podczas organizacji pogrzebu?

Podczas organizacji pogrzebu konieczne jest dopełnienie pewnych formalności zarówno w związku z ustawowymi wymogami, jak i związanych z samym procesem pochówku. W pierwszej kolejności należy dokonać zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego. Trzeba to zrobić w ciągu 3 dni od daty zgonu. Wówczas urząd wystawia dokument potwierdzający śmierć danej osoby. Zgłoszenie zgonu jest obowiązkowe i powinno zostać dokonane przez osoby najbliższe, począwszy od małżonka, dzieci, rodziców zmarłego, krewnych, osób zamieszkujących ze zmarłym, znajomych, świadków śmierci, po administratorów domu i administrację szpitala.

Kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego domu pogrzebowego, gdzie zmarły zostanie przygotowany do ceremonii pożegnalnej. Zazwyczaj takie firmy oferują kompleksowe wsparcie, od wyboru trumny, po dopełnienie wszystkich formalności urzędowych. Więcej informacji na temat organizacji pogrzebu, przygotowania mowy pożegnalnej można znaleźć na blogu https://calvarianum.eu/jak-odpowiednio-przygotowac-pogrzeb.

Utrata bliskiej osoby to ogromna strata i ból, dlatego organizacja pogrzebu może okazać się niezwykle trudnym i wymagającym przedsięwzięciem. To dlatego warto poczytać na temat organizacji ceremonii pogrzebowej, dzięki temu można przejść przez cały proces bez większych problemów.

Shopping Cart
Scroll to Top